Nastřelení vlasů

... řešení padání vlasů se zárukou

Nastřelení vlasů

Image

Nastřelení vlasů

Nastřelení vlasů je chirurgická technika přenesení vlasových štěpů z míst, kde vlasy rostou, na místa, kde vlasy vypadaly. Mužské plešatění má své genetické zákonitosti, proto je známo, jak plešatění postupuje. Jsou oblasti, kde se plešatění projevuje ve svých počátcích, jsou však oblasti, kde vlasy nevypadají prakticky nikdy: nad ušima a vzadní části hlavy. Proč tomu tak je? V těchto místech totiž z genetických důvodů nedochází k přeměně testosteronu na jeho derivát, který zabíjí vlasové cibulky. Tyto vlasy jsou tedy prakticky "věčné" a jsou proto pro transplantaci vlasů zásadní.

Transplantace vlasů je tedy možná jen tehdy, má-li daný pacient dostatečnou dárcovskou oblast. Z této oblasti se pak potřebný počet vlasových štěpů přesadí na potřebné místo (typicky kouty, kolečko atd.). Nastřelení vlasů se provádí v lokální anestezii a trvá dle rozsahu 2 - 4 hodiny. Po zákroku je možný odchod do domácího ošetření, je třeba ale dávat velký pozor na transplantovanou oblast, protože prvních pět dní jsou štěpy náchylné k jejich vyražení ven. Sport, náročné fyzické aktivity atd. jsou tedy pacientům zapovězeny.

Nastřelení vlasů a metody

U transplantace vlasů jsou důležité zejména dva momenty: odběr vlasových štěpů a jejich zasazení do holé oblasti. Špatná technika v jednom z těchto momentů může zcela zničit výsledek vlasové transplantace.

Odběr vlasových štěpů

Odběr vlasových štěpů musí být především šetrný. Dojde-li při odběru k porušení vlasové cibulky, přesený vlasový štěp se dobře neuchytí a vyroste slabý vlas. V horším případě vlasový štěp zcela odumře. Ke zničení vlasových cibulek dochází nejčastěji u metody FUE, kdy se vlasové štěpy vytrhávají přímo z odběrového místa a nejsou získávany opatrným děleným pod mikroskopem.

Vlasová klinika INTER CLINIC - podobně jako špičkové americké kliniky - používá výhradně metodu FUT, kdy se ze zadní části odebere celý proužek vlasů pomocí tzv. makroštěpů a ty se pak následně pod mikroskopem opatrně dělí na mikroštěpy, které obsahují cca 2 - 3 vlasy. Takto odebrané vlasové folikuly se nijak nezničí a rostou z nich plnohodnotné vlasy.
Právě z tohoto důvodu může INTER CLINIC poskytovat na transplantaci vlasů doživotní záruku.

Zasazení vlasových štěpů

Vlasové mikroštěpy se opatrně zasazují do připravených mikrodírek na holých místech (kouty, kolečko atd.). Vlasový chirurg musí umět odhadnout správnou hustotu zasazení i směr růstu vlasů. Jen zkušené lidské oko docílí přirozeného výsledku. V INTER CLINIC se transplantacím vlasů věnují dva špičkově vyškolení specialisté, z nichž každý má za sebou tisíce úspěšných zákroků.

Přemýšlíte-li o "nastřelení vlasů", svěřte se do rukou odborníků, kteří mají potřebné zkušenosti a poskytnou na svou práci záruku. INTER CLINIC tyto přednosti nabízí  a je jedničkou ve vlasových transplantacích už 20 let. Domluvte si u nás bezplatnou konzultaci, těšíme se na Vás!

Přijďte na bezplatnou konzultaci

Přijďte na nezávaznou konzultaci s vlasovým specialistou. Dozvíte se, jestli vlasová transplantace řeší Váš problém a jaká je cena tohoto řešení.
Zeptejte se nás

Zeptejte se nás na svůj
vlasový problém

Je to nejrychlejší cesta k Vaší spokojenosti s vlasy.